Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

ovenor
Kobiety można podzielić na diamenty, brylanty i plastik imitujący dwa pozostałe. Diament jest najtwardszą substancją na świecie, w związku z tym ciężko go oszlifowac Próbując to zrobić samodzielnie, możesz się pokaleczyć. Jest piękny w swoim naturalnym środowisku i nie potrzebuje obróbki tylko po to, żeby stać się brylantem. Diament chce, tak jak węgiel być głównym pierwiastkiem życia. Chce być prawdziwy. To jego cel - życie i prawda. Chce błyszczeć swoim naturalnym blaskiem i daleko mu do sztuczności. Brylant lubi przyciągać uwagę, dlatego bez trudu przerobisz go na biżuterię i stopisz w to, co cenią ludzie o dyskusyjnie prawidłowych wartościach. Zrobisz z nim co zechcesz i z pewnością nie będziesz musiał go obrabiać, ocierając sobie o niego serce. Brylantom nie przeszkadza, że będa oglądane i dotykane, że będą przechodzić z rąk do rąk. One to lubią. Może myślisz, że brylanty są warte swojej ceny - nie są. Głównie dlatego, że są zmienione przez świat na tyle mocno, że już nigdy nie powrócą do swojej naturalnej formy i wartości, które są w życiu przecież tak ważne. Zmiana tego co jest prawdą w popularne kłamstwo daje jedynie iluzje szczęścia. Nie warto. I najważniejsza rzecz - w całych swoich poszukiwaniach kamieni szlachetnych nie zapomnij proszę, że największe złudzenie daje plastik, który tylko pozornie jest czymś szczególnym. W rzeczywistości jednak nigdy nie będzie tak wartościowy, jak to, co naturalne. Piękno nie tkwi w blasku w samym w sobie, piękno tkwi w prawdzie. A to, co prawdziwe zawsze lśni najmocniej.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle
ovenor

https://68.media.tumblr.com/8e3f795db41e31d9ee789ad37d79dd0e/tumblr_ovz7x9N2Ed1qgumbqo3_540.gif
Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
ovenor
2870 d94b 500
Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
ovenor


Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
ovenor

Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
ovenor

Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
ovenor
6861 7c5a 500
Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
ovenor
Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
ovenor


Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
ovenor
1195 55d6 500
Reposted frompiehus piehus viaxannabelle xannabelle
ovenor
Bo zupa jest idealna do pisania opowiadań, bajek, rozmyśleń nocnych i ogólnie do wszystkiego co Ci w głowie szumi. Jest najlepsza. Chciałabym poznać swoją zupę jako osobę, myślę że mogłaby być moim mężem.
— cildru.soup.io
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaxannabelle xannabelle
ovenor
3242 5164
Reposted fromrawriot rawriot viaKabaNewLife KabaNewLife
ovenor
ovenor
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viaKabaNewLife KabaNewLife
ovenor
1351 fcd8 500
security questions
Reposted fromvolldost volldost viadingens dingens
ovenor
5178 1be2 500
Reposted frompunisher punisher viaathlin athlin
ovenor
8345 4c19
Reposted fromtgs tgs viadingens dingens
ovenor
ovenor
0209 dbca 500
Reposted fromfapucino fapucino
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl