Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

ovenor
9052 588a
superhero
Reposted fromnazghul nazghul viatishka tishka
ovenor
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viairmelin irmelin
ovenor
6479 8a90
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viairmelin irmelin
ovenor
2931 2a1e
Reposted fromyouuung youuung viairmelin irmelin
ovenor
4596 1ac8 500
Reposted fromwooles wooles viairmelin irmelin
ovenor
2449 dd60 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
ovenor
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
ovenor
ovenor
ovenor
8713 b02c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
ovenor
8757 a117 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
ovenor
Póki nosisz kogoś w sercu, nigdy go nie stracisz..
— Jack Frost
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viairmelin irmelin
ovenor
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
ovenor
1180 562a
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
ovenor
9436 c87f
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viairmelin irmelin
ovenor
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viairmelin irmelin
ovenor

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viairmelin irmelin
ovenor
8798 9ac0
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
ovenor
8907 3adc 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
ovenor
8910 258e 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl