Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

ovenor
2346 ffbb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
ovenor

misshorrorshow-of-midgard:

Ladies, gents and non-binaries: Stephen Fry, man who possesses the most common sense of any human on earth.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viairmelin irmelin
ovenor
0846 edd6 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viairmelin irmelin
ovenor
5030 65c3
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
ovenor
5411 ff4a
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viairmelin irmelin
ovenor
5404 3c68
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viairmelin irmelin
ovenor
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
ovenor
9061 3f1b 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viairmelin irmelin
ovenor
1508 a555 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
ovenor
5604 3e27
Reposted fromWenglu Wenglu viairmelin irmelin
ovenor
5695 8856 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
ovenor
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
ovenor
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
ovenor
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
ovenor
5738 cf8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
ovenor
470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viaxannabelle xannabelle
ovenor
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
ovenor
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
ovenor
ovenor
9789 666b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl